Firma

Powstaliśmy w 1994 roku. Działamy na rynku usług opiekuńczych w Polsce i w Niemczech. Opiekujemy się ludźmi w Polsce i za granicą.


hands-of-affectionate-and-careful-daughter-YB3PJQZ

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej i uzyskaniu przez naszych obywateli prawa do pracy w Europie Zachodniej delegujemy Panie, które opiekują się osobami w podeszłym wieku głównie na terenie Niemiec. Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Zatrudniamy osoby z powołaniem, profesjonalnie przygotowane, o dużej empatii i zaangażowaniu w pomoc i ułatwienie życia Podopiecznym, jak również wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i codziennym funkcjonowaniu.

Dzięki skorzystaniu z naszych usług zapewniają Państwo osobie starszej indywidualną opiekę i wsparcie, nie musi ona żegnać się ze swoim domem, czyli miejscem, w którym czuje się najlepiej i najbezpieczniej. Mogą Państwo też dopasować opiekę do swoich wymagań i potrzeb.

Nasza firma również dba o zachowanie przyjaznej atmosfery pomiędzy Nami, a Rodziną Podopiecznego oraz o to aby ją jak najbardziej odciążyć w kwestiach formalnych.